งานธุรการ,เสมียน

โพส 05 Jun 2019

เอชเอสซี ฮาลาล ฟู้ด จำกัด

นนทบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)


ตำแหน่ง : งานธุรการ

สถานที่ : นนทบุรี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

รายได้ : 15,000 ต่อเดือน

การทำงาน : ทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 064-3560435

อีเมล : title_322@hotmail.com


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

โทรติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล