ทีมงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ( Tele Marketing )

โพส 07 Jun 2019

บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

นนทบุรี (การขาย)

http://www.panfantour.com/contact.php


หน้าที่รับผิดชอบ

 • เสนอสินค้า และบริการของบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ( โดยมีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง )
 • รับผิดชอบดูแลการขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เพื่อนำมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*คุณสมบัติเบื้องต้น *

 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาเริ่มต้น มัธยมปลาย – ปวช.
 • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดพร้อมทีมงานได้ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ( งานทัวร์ )
 • มีความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office Internet Photoshop
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
 • ชอบการเดินทางท่องเที่ยว กระตือรือร้น มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก บริษัทตั้งอยู่ บางใหญ่ซิตี้ จ.นนทบุรี

อัตราเงินเดือน + คอมมิชชั่น พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ ตามการตกลงเบื้องต้น

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

**อัตราเงินเดือน + คอมมิชชั่น** พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ ตามการตกลงเบื้องต้น


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัคร เข้ามาที่ [email protected]