โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์

โพส 08 Jun 2019

รพ.ปิยะเวชช์ ระยอง

ระยอง (อื่นๆ)


โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.เภสัชกร 3.นักรังสีการแพทย์ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 2.มีใบประกอบวิชาชีพ 3.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ 4.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษ 5.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี BMIอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 6.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาวุฒิการศึกษา 5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน สมัครได้ด้วยตนเองที่รพ.ปิยะเวชช์ ระยอง เท่านั้น ที่ตั้ง 288 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล K.อัญมณี 084-7659162

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนตามตกลง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง