สถาปนิก

โพส 11 Jun 2019

บจก.รวมนครก่อสร้าง(ประเทศไทย)

กรุงเทพมหานคร (งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน)

http://www.rnc.co.th


รับสมัครด่วน เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาสถาปัตย์หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม autocad 3d sketchup ได้

หน้าที่

  • เคลียร์แบบ shop drawing , asbuilt drawing
  • ดูงานสถาปัตยกรรม งานประมาณราคา
  • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างอื่นๆ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าอาหารกลางวัน ที่พัก


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง / E-Mail