jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

Site Engineer

โพส 14 Jun 2019

CMT ENLIGHTENED CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)


วิศกรสนาม (Site Engineer) ไฟฟ้า/ เครื่องกล ประจำโครงการ • สถานที่ปฏิบัติงาน : ไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพ / ระยอง • เงินเดือน : 20,000 – 40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ • อัตรา : หลายตำแหน่ง • รายละเอียดของงาน :

  • งานติดตั้งระบบประกอบอาคารสำนักงาน, อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบดับเพลิงและระบบอื่นๆ

    ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐา นทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง

  • ควบคุมผู้รับเหมาย่อย
  • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงาน และจัดเก็บรักษาอย่างดี
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
  • จัดทำเอกสารนำเสนอข้อมูลในโครงการ
  • จัดทำรายงานความก้าวของงาน, ปัญหาและอื่นๆในโครงการ
  • ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมและผู้รับเหมาหลัก • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย / เพศหญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจก่อสร้าง หรือวิศวกรรมระบบอย่างน้อย 2-3 ปี สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
  • สามารถควบคุมการทำงานของคนงาน และผู้รับเหมาหน้าไซด์งานได้
  • สามารถติดต่อประสานงานภายในโครงการได้ดี
  • สามารถอ่านแบบ, เขียนและถอดแบบงานระบบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto Cad, Acrobat ได้ดี
  • สามารถทำงานได้ 6 วัน / สัปดาห์
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว) จะพิจารณาเป็นพิเศษและมีค่าใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สวัสดิการ :
  • มีประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี และมีประกันสุขภาพ รพ.เอกชนให้เพิ่มเติม
  • มีรถยนต์พร้อมค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงรายวันในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้
  • มีการส่งอบรมความรู้วิชาชีพของกรมแรงงานชีวอนามัย
  • มีโบนัสประจำปี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

• สวัสดิการ :
- มีประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี และมีประกันสุขภาพ รพ.เอกชนให้เพิ่มเติม
- มีรถยนต์พร้อมค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงรายวันในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้
- มีการส่งอบรมความรู้วิชาชีพของกรมแรงงานชีวอนามัย
- มีโบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร

ส่งเมล [email protected]
โทร 0930980823