เจ้าหน้าที่บัญชี

โพส 18 Jun 2019

บริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลและจัดทำบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย
 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นแบบ ภพ.30
 3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53
 4. จัดทำเช็ค กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 5. จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย , ใบสำคัญรับ , ใบสำคัญทั่วไป
 6. ประสานงานติดต่อธนาคารและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ
 8. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 9. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 10. มีประสบการณ์ด้านบัญชีและกฏหมายภาษีอากรอย่างน้อย 1-3 ปี
 11. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด
 12. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์
 13. มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 14. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีเป็นอย่างดี เช่น EXPRESS , SAP และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel ในระดับ Advanced

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- เวลาปฏิบัติงาน 9.00-18.00 น.
- ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
- ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อแผนกบุคคล คุณมณีรัตน์
ที่อยู่ : 999/90 Suetrong Grand Home, Soi Phahonyothin 34, Senanikhom, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900
โทรศัพท์ : 0-2009-0999 ต่อ 219-220
E-mail : [email protected]