เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

โพส 21 Jun 2019

Siam Land Flying Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


งานที่รับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จำนวนเงินและจัดทำใบขอเบิกจ่าย
 • ตรวจแยกค่าใช้จ่าย จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกเข้าระบบบัญชี
 • จัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศ
 • บันทึกตั้งใบโอนบัญชี (JV) จากเอกสารโอนต่างประเทศ
 • จัดทำภาษีซื้อและตรวจสอบการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง ภงด.3 , ภงด.53
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของใบสำคัญที่จ่ายแล้ว เพื่อติดตามใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • บุคลิกดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สถานที่ปฎิบัติงาน : สนามบินดอนเมือง

Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ [email protected]