พนักงานรักษาความปลอดภัย

โพส 23 Jun 2019

ศิริรัตน์คอนโดมิเนียม

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


1.มีหน้าที่บันทึกเวลารถลูกค้าเข้า-ออกและคอยเก็บเงินจากลูกค้าที่เกินเวลาที่กำหนด 2.มีหน้าที่คอยบริการลูกค้าที่พักที่ตึกและลูกค้าที่มาติดต่อ 3.มีหน้าที่คอยประสานงานกับช่าง แม่บ้าน และพนักงานออฟฟิศ 4.มีหน้าที่คอยรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าแรงวันละ450


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

โทร.022614161-3
โทร.0845384440 คลองเตย จ.กทม.