เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย (บางแสน ชลบุรี)

โพส 02 Jul 2019

บริษัท พีพี บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ชลบุรี (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)

http://www.ppbillion.com


บริษัทเราทำการผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทาง เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา ถ้าคุณมีความสามารถพร้อมกับความมุ่งมั่น มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

รายละเอียดของงาน

 1. พบปะลูกค้าตามบริษัทต่างๆ เพื่อนำเสนอชิ้นงานกับลูกค้า
 2. ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกรณี
 3. สรุปงานของแต่ละวัน
 4. จัดเตรียมชิ้นงานพร้อมรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำส่งลูกค้าตามที่กำหนด คุณสมบัติ
 5. เพศ หญิง หรือ ชาย
 6. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. มีความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ การบริการด้วยใจ และ การตรงต่อเวลา
 8. หากประสบการณ์ด้านการขายงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความรู้สึกที่ดีต่องาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี
 10. สามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้าและมีความสามารถในการสนทนากับลูกค้า
 12. มียานพาหนะส่วนบุคคลและสามารถขับรถยนต์ได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการตามยอดขายที่สามารถหาได้
โบนัสประจำปีตามที่ตกลง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่อยู่เมลล์ amy_saeheng@yahoo.com