Site Engineer งานระบบ ประจำโครงการ

โพส 03 Jul 2019

บริษัท ไอย์ศวร จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

https://www.facebook.com/isuan.headoffice


วิศกรสนาม (Site Engineer) เครื่องกล ประจำโครงการ

• สถานที่ปฏิบัติงาน : ไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพ โรงแรมไมอาที่โฮเต็ล ซอยสุขุมวิท13

• เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

• อัตรา : 1 ตำแหน่ง

• รายละเอียดของงาน : งานติดตั้งระบบประกอบอาคารสำนักงาน,อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม -ควบคุมงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบดับเพลิงและระบบอื่นๆ -ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐา นทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง -ควบคุมผู้รับเหมาย่อย -ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงาน และจัดเก็บรักษาอย่างดี -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย -จัดทำเอกสารนำเสนอข้อมูลในโครงการ -จัดทำรายงานความก้าวของงาน, ปัญหาและอื่นๆในโครงการ -ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมและผู้รับเหมาหลัก

• คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / เพศหญิง -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมระบบอย่างน้อย 1-2 ปี -สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ -สามารถควบคุมการทำงานของคนงาน และผู้รับเหมาหน้าไซด์งานได้ -สามารถติดต่อประสานงานภายในโครงการได้ดี -สามารถอ่านแบบ, เขียนและถอดแบบงานระบบ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto Cad, Acrobat ได้ดี -สามารถทำงานได้ 6 วัน / สัปดาห์ -มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม(กว)จะพิจารณาเป็นพิเศษและมีค่าใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม -สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ทำงานภายใต้แรงดันได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สวัสดิการ : -มีประกันสังคม -มีโบนัสประจำปี -ค่าเดินทาง -เงินเดือนออกตรงกำหนดทุกเดือน -อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
-มีประกันสังคม
-มีโบนัสประจำปี
-มีค่าเดินทาง
-เงินเดือนออกตรงกำหนดทุกเดือน
และ สวัสดิการอื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

อีเมลล์ : isuan.headoffice@gmail.com
สายตรง MD : 0973230726
Line : 0973230726