jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่ทำงานบังคับคดี

โพส 11 Jul 2019

บริษ สำนักกฎหมายทักษะคดี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานกฎหมาย)


รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ หลายตำแหน่ง วุฒิปวช.ปวส.ปริญญาตรี อนุปริญญา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลักษณะงาน ยื่นเอกสาร ติดต่อราชการ กรมบังคับคดี ขับรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง คล่องแคล่ว (เบิกค่าเดินทางได้ตามจริง)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีวันหยุดพิเศษ ลาพักร้อน

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อ 098 4026440