ช่างเทคนิค/เจ้าหน้าที่ผลิต

โพส 08 Aug 2019

โคลนควอลิตี้ จำกัด

นครราชสีมา (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)

https://www.patapeeclaymask.com/


ควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการผลิต ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

โทร 095-579-2956