วิศวกรรม infrastructure และ Manufacturing

โพส 08 Aug 2019

จงหวา เทเลคอม จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.cwtel.co.th/index.php/about-us/


วุฒิ ปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ส่ง Resume และนัดสัมภาษณ์

ที่อยู่: ห้องเลขที่ 65/1 ชั้น 1 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์

ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +66 97 142 6867 E-mail: [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

รายได้ จบใหม่ 20,000- 25,000 บาทต่อเดือน หากมีประสบการณ์การทำงาน 25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อ Tel. +66 97 142 6867,
E-mail: [email protected]