วิศวกรโยธา (Site Engineer)

โพส 03 Sep 2019

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ตาก (งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน)


  • ศึกษาออกแบบงานด้านสำรวจของโครงการฯ
  • ควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR
  • ควบคุมงาน และตรวจสอบการปฏิบัติในสนามให้เป็นไปตามแผน
  • ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร้อมรายงานให้ผู้จัดการโครงการทราบ

  • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์งานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) เท่านั้น

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected] หรือติอต่อสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303