รับสมัครครูสอนระดับเตรียมอนุบาล ครู Nursery

โพส 04 Sep 2019

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

https://swm.ac.th/


  • เพศหญิง อายุ 25 - 45 ปี
  • รักเด็ก สามารถปรับตัวเข้ากับเด็กๆได้ ใจเย็น รักงานบริการ
  • การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำแผนการสอนส่งล่วงหน้าตามที่โรงเรียนกำหนด
  • มีวินัย มีระเบียบ และความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
  • สามารถ ร้องเพลง เต้นประกอบจังหวะ เล่านิทาน และเล่นกับเด็กๆได้
  • สามารถพูด หรือเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ - ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร สมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น. / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-25436921-4 , 086-3295401

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

สมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น. / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-25436921-4 , 086-3295401