รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ (สอนที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่)

โพส 04 Sep 2019

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

https://swm.ac.th/


คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สอนระะดับประถมศึกษาตอนปลาย
  2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำแผนการสอนส่งล่วงหน้าตามที่โรงเรียนกำหนด
  3. มีความสามารถจัดการและควบคุมชั้นเรียนได้
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนภายในโรงเรียนได้
  5. เป็นผู้รักงานด้านการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  6. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง อดทน
  7. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานนอกเวลาได้
  8. พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ นิมิตใหม่ มีนบุรี หนองจอก หทัยราษฎ์ ลำลูกกา เป็นต้น

วิธีการสมัคร สมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น. / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-25436921-4 , 086-3295401

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร
สมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น. / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-25436921-4 , 086-3295401