ช่างซ่อมบำรุง

โพส 09 Sep 2019

บริษัท เพื่อการบริหารโครงการ จำกัด

นครราชสีมา (งานช่าง/วิศวกร)


ลักษณะงาน : บำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบผลิตน้ำมันจากพลาสติก สถานที่ทำงานโรงงานที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วุฒิการศึกษา : ปวส. เครื่องกล มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทางe-mail