นักวิทยาศาสตร์

โพส 21 Sep 2019

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรุงเทพมหานคร (งานวิทยาศาสตร/R&D)


รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ สัญญา 1 ปี เงินเดือน 15000 บาท จบสาขาจุลชีววิทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ณด้านการหมักเชื่อกรือปลิตหัวเชื่อจับินทรีย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

15000


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา อีเมล์ theera_22@yahoo.com