พนักงานบัญชี

โพส 27 Sep 2019

เซฟคอสท์(ประเทศไทย)

ปทุมธานี (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.savecostthailand.com


-ดูลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทำรับ ทำจ่าย เปิดบิลขาย -เป็นโปรแกรม express จะพิจารณาพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม โบนัส


Jobs in Philippines


0 Applications

Apply Now