อาจารย์

โพส 04 Oct 2019

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สงขลา (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

https://agro.psu.ac.th


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 074286306 web :http://agro.psu.ac.th

จำนวน 1 อัตรา


Jobs in Philippines


0 Applications

Apply Now