หัวหน้าแผนกต้อนรับ

โพส 13 Oct 2019

Bedspread Hostel

กรุงเทพมหานคร (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)

https://www.facebook.com/bedspreadhostel3/


รับสมัครด่วน Bedspread Hostel ข้าวสาร

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกต้อนรับ

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง บุคลิกดี คล่องแคล่ว สุภาพ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ รักงานบริการ ทักษะการเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ดูแลให้การต้อนรับลูกค้าด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม
 • สามาารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word, Excel, PowerPoint
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าต่างชาติได้
 • ค่าแรง 15,000 บาท/เดือน
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เลือกวันหยุดได้
 • ที่พักฟรี

รายละเอียดงาน :

 • รับจองห้องพักล่วงหน้า ยืนยันการจอง และ Check in-Check out
 • รับจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ และ Walk-in
 • ควบคุมราคาและจำนวนการขายผ่านระบบออนไลน์
 • ดูแลและตอบข้อความลูกค้าทาง Facebook, Instagram, Email
 • สรุปยอดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เอกสารต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ประสานของกับบุคคลภายนอก ฝ่ายบัญชี ระบบออนไลน์ และราชการ
 • บริการทั่วไป ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
 • สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาเข้าพัก
 • งานอื่น ๆ ที่ด้รับมอบหมาย

Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 282 6230
เอกสารที่ใช้สมัคร บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการศึกษา และอื่น ๆ (ถ้ามี) หรือส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ bedspreadhostel@gmail.com