พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

โพส 25 Oct 2019

เอทวีไอซี(ประเทศไทย)จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)


รับสมัครด่วน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ อายุ 21-35 ปี ชาย-หญิง ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพแข็งแรง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราเงินเดือน 12000-15000บาท พร้อมประกันสังคม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดและวุฒิการศึกษามาที่ Email