ทนายความ

โพส 26 Oct 2019

สำนักกฎหมายนิติรัฐ อินเตอร์เนชั่นแนลเชียงใหม่

เชียงใหม่ (งานกฎหมาย)

https://www.facebook.com/nitiratinterlawcm/


รับสมัครทนายความ

  • ทนายความ ชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีความรับผิดชอบ
  • หลักฐานการสมัคร = สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ /หลักฐานการศึกษา

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ค่าจ้างแล้วแต่ตกลงกัน#รับสมัครทนายความ

  • ทนายความ ชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีความรับผิดชอบ
  • หลักฐานการสมัคร = สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ /หลักฐานการศึกษา

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สนใจมาสมัครด้วยตนเอง

หรือโทร 081-0336399

สนใจมาสมัครด้วยตนเอง

หรือโทร 081-0336399

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินค่าจ้าง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

0810336399
สำนักกฎหมายนิติรัฐอินเตอร์เนชั่นแนลเชียงใหม่