รับสมัครคนขับรถตู้ป้าย 36 ต้องมีใบขับขี่ประเภท ท1 หรือ ท 2

โพส 11 Nov 2019

Wit van on tours

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


ประกาศ ... รับสมัครคนขับรถตู้ป้าย 36 ต้องมีใบขับขี่ประเภท ท1 หรือ ท2
กรุณาโทรมาเพื่อสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น 087-099-6969 ผู้ขับรถต้องมีใบขับขี่ประเภท ท1 หรือ ท 2 สามารถดูแลลูกค้าในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัศนศึกษา สัมมนาดูงาน ตลอดจนการเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนๆ คุณสมบัติ สามารถทำงานต่อเนื่องได้ นอนบนรถได้หากลูกค้าไม่มีที่พักให้ในระหว่างการเดินทาง มีมารยาทในการขับรถไม่โทร ไม่แชท เวลาขับรถหากไม่จำเป็นหรือเร่งด่วน ดูแลรักษาความสะอาดทั้งตัวรถและผู้ขับแต่งกายเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่ง มีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์ ไม่ขับเร็ว ไม่ซิ่ง ไม่ปาด ไม่แต่งรถเพิ่ม รักงานบริการ ตรงต่อเวลาในการรับลูกค้า คนขับรถควรมีที่พักแถวบางเขน รังสิต ดอนเมือง บางกะปิ เพราะมีงาานโรงงานให้วิ่งแถวๆนวนครด้วย ประเภทของงาน: คิดเป็นค่าเที่ยว ดังนี้

  1. งานที่รับบริการออกต่างจังหวัดได้ค่าแรงวันละ 500 บาท ลักษณะงานบางครั้งมีนอนค้างต่างจังหวัดซึ่งผู้ขอใช้บริการอาจจะมีที่พักให้หรือไม่มีที่พักให้ก็เป็นไปได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าที่พักกับผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะตกลงกับผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
  2. งานที่รับบริการอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ค่าแรงวันละ 400 บาท
  3. งานที่รับบริการจากโรงงานรับเข้า/Audit รับเข้า ได้ค่าแรงเที่ยวละ 100 บาทต่อครั้ง
  4. งานที่รับบริการจากโรงงานรับออก/Audit รับออก ได้ค่าแรงเที่ยวละ 150 บาทต่อครั้ง
  5. งานที่รับบริการโรงงานส่งสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ได้ค่าแรงเที่ยวละ 300 บาท อัตรารายรับต่อเดือนประมาณ: ฿12,000.00 ถึง ฿15,000.00 /เดือน

Jobs in Philippines


0 Applications

Apply Now