เจ้าหน้าที่ เทคนิค ระบบเสียง และ IT งานอีเวนท์ประชุมสัมมนา

โพส 13 Nov 2019

Conventech.co.th

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://www.conventech.co.th/


ปฎิบัติงาน

  • สำหนักงานใหญ่ (ตลิ่งชัน)
  • ตามโรงแรม และสถานที่จัดงานต่าง ๆในกทม. ต่างจังหวัด และต่างประเทศ คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • พ้นการเกณฑ์ทหารและ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียง
  • สามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office Word Excel, Power point
  • สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
  • ติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์การประชุม ตัวอย่างลักษณะงาน https://www.facebook.com/conventechThailand/

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่ : Usuphanont.s@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 065-695-4589

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 15,000 ++ ไม่รวม OT


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่ : Usuphanont.s@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 065-695-4589