รับสมัครงานด่วน!! วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ตำแหน่ง ธุรการ สังกัด สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

โพส 13 Nov 2019

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี (งานธุรการ/เลขานุการ)

https://www2.rsu.ac.th/home


คุณสมบัติ

  1. เพศชายหรือหญิง
  2. อายุ 25 – 30 ปี หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  4. มีความชำนาญด้านธุรการ และด้าน IT (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

12,000 บาท


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000