โฟแมน

โพส 14 Nov 2019

บริษัท ไทยรวมทรัพย์ จำกัด

สมุทรสงคราม (งานช่าง/วิศวกร)


ควบคุมการดูแลงาน ไว้ใจได้ มีที่พักให้พร้อมอยู่ที่ไซงาน ที่แม่กลอง ขอคนสะดวกในการเดินทาง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีที่พักพร้อม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อเบอร์ 091-191-9900