เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้องคอนโด

โพส 16 Nov 2019

8S solutions

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)


รับสมัครงานด่วนมาก!!!!! เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้อง/เจ้าหน้าที่ตรวจรับห้องคอนโด รับจำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน

  • ต้อนรับและพาลูกค้าไปตรวจห้องก่อนโอนและตรวจห้องตามใบรายการ
  • จัตเก็บเอกสารการโอนย้ายและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงาน 6 วัน/สัปตาห์
  • สถานที่ปฏิบัติงานประจำไซต์คอนโคสาทร -เวียนใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระตับ ม.3 , ปวช., ปวส.และปริญญาตรี.
  3. มีความรับผิตชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ
  4. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ!!!

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา(หากมีงานเร่งด่วน) , เบี้ยขยัน


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

โทร 084 239 2966
ID Line : begin32