หัวหน้าศูนย์คอลเซนเตอร์ (ด่วน)

โพส 27 Feb 2020

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)

https://www.101g.com/


 • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานรับสาย (Agent) ให้ปฏิบัติงานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ แก่พนักงานรับสาย (Agent) รวมทั้ง มารยาทการพูดโทรศัพท์
 • ศึกษาข้อมูลที่สำคัญ ทำการ Update ข้อมูลล่าสุดให้พนักงานรับสาย เพื่อนำไปปฏิบัติและสื่อสารให้แก่ ประชาชนในแนวทางเดียวกัน
 • รับฟังปัญหาหรือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน
 • ติดตามการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับความมั่นคงทุกกรณีจากประชาชน จากพนักงานรับสาย ให้สำเร็จลุล่วง
 • ประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน , สรุปจัดทำรายงานประจำวัน และประจำเดือน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ บริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะพิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 30 คำขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างาน Call Center อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติที่ดี มีระเบียบวินัย มีทักษะในการปฎิบัติหน้าที่ และรักษาความลับของทางราชการ
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลาราชการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 3.ใบรับรองแพทย์ตรวจสุภาพ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.สำเนาหลักฐานการศึกษา 6.ในกรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อยื่นประกอบการสมัครงานด้วย 7.หนังสือแจ้งรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิป 8.ประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงาน (ถ้ามี) 9.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการของบริษัท
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่าล่วงเวลา
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจร่วมงาน
1. สมัครผ่านอีเมล hr@101g.com หรือ
2. Add Line บริษัท ไอดี https://line.me/R/ti/p/%40rrg4912j โดยการเพิ่ม
ไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรง รวมทั้งสามารถนัดสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอล
ทางไลน์ได้ ทำให้สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์อีกด้วย

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด
โทร. 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5 (จ-ศ.เวลา 9.00-16.00 น.)