ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด แอท อีสต์ คอนโดมิเนียม

โพส 03 Mar 2020

บริษัท ท๊อปเพลส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชลบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)


รายละเอียดงาน

  * เป็นพนักงานประจำ ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด แอทอีสต์ คอนโดมิเนียม จ.ชลบุรี
  * เงินเดือน 12,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน
2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน
3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
4. การออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ของโครงการ
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
6. อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น หรือ ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวช / ปวส - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  3.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไป ประจำโครงการคอนโด นิติบุคคลอาคารชุด ธุรการอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ ธุรการบัญชี การเงิน ในธุรกิจอื่นๆ
  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Microsoft Office, Excel
  5.สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (ลาพักร้อน6วัน/ปี )
  6.สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการคอนโดที่บริษัทฯรับบริหารได้ 
  7.รับแรงกกดดันได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี

* สถานที่ปฏิบัติงาน* นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ แอท อีสต์ คอนโดมิเนียม ที่ตั้งเลขที่10 ซอย 4 ถนนบางแสนสาย2 แขวงแสนสุข อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 02-9347764 , 081-6826677 ติดต่อ วิลาวัลย์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

- ส่ง CV/Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ beingconstructions@gmail.com
- โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9347764 , 081-6826677 ติดต่อ วิลาวัลย์