เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โพส 04 Mar 2020

บริษัท 500 ไมล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.500miles.co.th


 • ดูแลเพจไอทีต่างๆขององค์กร
 • ดูแล Data Center ขององค์กร
 • จัดทำข่าว เขียนข่าวเกี่ยวกับงานขององค์กร
 • ทำ Photoshop และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล
 • ออกนอกสถานที่ไปถ่ายรูปและเก็บ เพื่อเขียนข่าวตามงานต่างๆ ตามแต่สถานการณ์
 • พัฒนา ประสาน แผนการดำเนินงานต่างๆ ในการสนับสนุนพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษา ระบบไอที
 • ประสานงานกับสำนักข่าว หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • บริหาร จัดการกระบวนการฝ่ายไอทีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • สามารถบริหารและดูแลเพจ ข้อมูลต่างๆขององค์กรได้
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อถ่ายรูป และสรุปข่าวได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามตกลง+โอที+ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง
ชื่อผู้ติดต่อ : นนทชัย พนิตประชา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0850043919
อีเมล : mkt500miles@gmail.com