ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด่วน!!!

โพส 11 Apr 2020

บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำกัด

ลำปาง (งานช่าง/วิศวกร)


คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. อายุ ตั้งแต่ 23 ปี จนถึง 45 ปี
  3. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
  4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

  1. พ่นสี ทำสีงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
  2. ซ่อมสี แก้ไขงานสีเฟอร์นิเจอร์ไม้
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

1. ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : hrbpsjunior@gmail.com
2. เข้ามาสมัครที่บริษัท