ผู้จัดการสำนักงานนิติบุคคล

โพส 14 Apr 2020

หมู่บ้านจัดสรร

เชียงใหม่ (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)


รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงานนิติบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ :

  1. การศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  3. มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้งาน Microsoft Excel, Word, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการพูด/สื่อสารที่ดี มีใจรักงานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ลักษณะงาน :
  5. ติดต่อ/ประสานงานกับสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน
  6. บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
  7. เวลาทำงาน 8.00-17.00 น จันทร์-เสาร์
  8. สถานที่ทำงาน ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ผู้สนใจสามารถส่ง ภาพถ่ายหรือ scan บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา พร้อมทั้งระบุเงินเดือนที่คาดหวัง, เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ ได้ที่ email : nitivararom@gmail.com ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2563

Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครผ่านทาง email