ผู้จัดการร้านอาหาร ร้าน ระเบียงวิว โรงแรม นาน่า รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โพส 12 May 2020

ร้าน ระเบียงวิว โรงแรม นาน่า รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

https://www.nanaresort.net/resturant


รับสมัคร : ผู้จัดการร้านอาหาร Restaurant Manager / Restaurant General Manager ร้าน ระเบียงวิว โรงแรม นาน่า รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี https://www.nanaresort.net/

สายงานผู้จัดการและควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท (ถ้าเป็นคนพื้นที่แก่งกระจาน เพชรบุรีจะพิจารณาพิเศษ) ข้อมูลรายได้ : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ประเภทการจ้าง : สัญญาจ้างพนักงานประจำ

ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Control)
 2. วางแผนปฏิบัติการในร้าน (Operational)
 3. ดูแนวโน้มทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย (Sales and Marketing)
 4. ดูแลและบริหารพนักงาน (Employee handling)
 5. จัดเตรียมงานเอกสารสำหรับรายงานต่อผู้บริหาร (Administration)

หน้าที่ประจำวัน (Daily duties)

 1. ดูแลและจัดการร้านอาหารให้เรียบร้อย และให้เกิดผลกำไรพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการบริการ
 2. วางแผน, ประสานงาน, จัดการกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดภายในร้านเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยม โดยการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพดี รสชาติอร่อย ตามความมุ่งหมายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี (รักษามาตรฐานของทั้งในครัวและการบริการหน้าร้าน)
 3. ปฏิบัติและจัดการเรื่องต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง ( สัญชาติไทย)
 2. อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 4. มีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 5. เป็นคนเปิดเผยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คล่องแคล่ว และเอาใจใส่ต่องาน
 6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสอบถามและสมัครงานที่ : คุณจี๊ด 081-7762052 E-mail : jeedwonder@gmail.com

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท (ถ้าเป็นคนพื้นที่แก่งกระจาน เพชรบุรีจะพิจารณาพิเศษ)


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามและสมัครงานที่ : คุณจี๊ด 081-7762052 E-mail : jeedwonder@gmail.com