ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูปฐมวัย

โพส 26 May 2020

โรงเรียนสหมิตรพิทยา

ร้อยเอ็ด (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://www.sahamitr.ac.th


โรงเรียนสหมิตรพิทยา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัครคุณครู

คุณครูสอนคณิตศาสตร์ 1 อัตรา คุณครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา คุณครูปฐมวัย 2 อัตรา

สนใจติดต่อผู้จัดการสุวิมล 0818737424

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

8,000-9,000


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

เดินทางเข้ามาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง